ANBI-GegEvens stichting Phien

 

Naam van de instelling
Stichting Phien

 

RSIN
Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer is 8548.39.811.

Contactgegevens
Stichting Phien
Herenbosweg 25b
5962 NW  MELDERSLO
E-mailadres: stichtingphien@hotmail.com
KVK 62494635

 

Functie van de bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden, te weten:
Peter Slijpen (voorzitter), Imke Slijpen (secretaris) en Jesse Slijpen (penningmeester)

 

Beloningsbeleid bestuursleden
De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt met vrijwilligers. Wat betreft het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers geldt dat deze onbezoldigd zijn. De eventuele vergoedingen aan de bestuursleden zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de bestuursleden. Een verdere financiële toelichting is verkrijgbaar via de penningmeester. Vraag deze aan via ons
contactformulier.


2022 Stichting Phien
Klik hier voor de jaarrekening 2022 van Stichting Phien.
Dit document bevat de algemene gegevens, balans met baten en lasten.

Jaarrekening 2021 Stichting Phien
Klik hier voor de Jaarrekening 2021 van Stichting Phien.
Hierin vind je:Jaarrekening
1. Het Financieel Verslag,
2. Het Bestuursverslag,
3. De Jarrekening 2021 van onze stichting.

 

Jaarverslag
Klik
hier voor het jaarverslag 2020 van Stichting Phien.

 

Doelstellingen van Stichting Phien
Onze doelstellingen en de hoofdlijnen van ons beleidsplan kun je lezen via de knop "Beleidsplan" hieronder. Het document opent als PDF-document.

 

 

 

 

Over ons

 

Stichting Phien dankt alle donateurs voor hun support en  donaties!