waar vind je onZE LOCATIES?

 

Locaties

Landgoed Eykelenbosch

Herenbosweg 25b, 5962 NW  MELDERSLO,
gemeente Horst aan de Maas.

Deze locatie is als eerste aangekocht en is de 'ervaringsplek' van de Stichting. Voorheen was het terrein als camping in gebruik. Dankzij de vergunning voor deze camping kan Stichting Phien in de toekomst mensen de gelegenheid bieden om via een tijdelijk verblijf zelf te ervaren wat Stichting Phien doet.

Ook zullen er wellicht workshops of meewerkdagen op of vanuit deze locatie georganiseerd worden en zal er een kenniscentrum gerealiseerd worden.

De grootte van het terrein bedraagt 28 hectares, waarvan nu 8 hectares worden omgevormd tot voedselbos. Op zes hectares wordt momenteel gebouwd op basis van een tijdelijke vergunning van tien jaar. 

 

 

Landgoed Hermanushoeve
Witveldweg 18, 5971 NS  GRUBBENVORST,
gemeente Horst aan de Maas.

 

Op de Hermanushoeve, een voormalige boerderij, zijn momenteel drie hectares in gebruik. Of er een vergunning gaat komen, hangt af van het slagen van het pilot project Eykelenbosch. 

 

Wanneer het project op Eykelenbosch slaagt, willen we dit concept uitrollen over de gemeente. De Hermanushoeve heeft binnenkort een eigen Bed & Breakfast. Het voedselbos is op deze drie hectares in aanleg.

Plan voor de toekomst is onder meer het realiseren van een een eigen kwekerij van voedselbosplanten.


 

De Peppelhof
Oirloseheide 3, 5811 BB  CASTENRAY,
gemeente Venray.

 

Het bouwjaar van de boerderij op dit terrein is 1928. De weg die over het terrein loopt, komt aan de achterzijde uit op de Korenweg. De Peppelhof ligt in de gemeente Venray.
De Peppelhof heeft de status van NSW Landgoed. NSW staat hierbij  voor de Natuurschoonwet. Wat dat precies inhoudt, is
hier te vinden.

Het perceel van de Peppelhof is 13 hectare groot en gelegen in het buitengebied van Castenray. Wat de Peppelhof typeert, is de bosrand rondom het terrein. Deze bosrand bestaat uit diverse boomsoorten en is een tehuis of trekpleister voor vogelsoorten als de tjiftjaf, roodborst, zwartkop, gekraagde roodstaart, vink, staartmees, groenling, buizerd, groene specht en torenvalk.

Op het terrein zijn diverse voedselbossen aangeplant of in aanleg op verschillende hectares grond. Er is nu een tijdelijke vergunning van tien jaar voor het bouwen van drie ecologische, zelfvoorzienende woningen. Het is de bedoeling om dit aantal in de toekomst uit te breiden naar in totaal 13 woningen. Hiervan worden drie woningen in de bestaande boerderij gerealiseerd.