Gezocht

 

Bestuursleden

 

Stichting Phien heeft besloten haar bestuur uit te breiden tot een zevenkoppig bestuur, zie hiervoor het bestuursbesluit bij het kopje Verslagen

 

 

Stichting Phien is op zoek naar bestuursleden voor de volgende bestuursfuncties:

 

5. Projectcoördinator:
 Verantwoordelijk voor het uitvoeren en coördineren van de projecten van de stichting, zoals
het verzamelen van grond en het begeleiden van families bij het creëren van nieuwe natuur.
 Zorgt voor een goede planning en uitvoering van de projecten en houdt toezicht op de
voortgang.
 Werkt samen met externe partijen zoals landschapsarchitecten en ecologen.
6. Communicatie- en PR-coördinator:
 Verantwoordelijk voor de communicatie en PR-activiteiten van de stichting, waaronder het
beheren van de website, sociale media en persrelaties.
 Promoot de doelstellingen en projecten van de stichting om steun en bekendheid te
genereren.
 Kan ook verantwoordelijk zijn voor het organiseren van evenementen en
publieksactiviteiten.
7. Algemeen bestuurslid:
 Kan ondersteunende taken vervullen voor de andere bestuursleden.
 Neemt deel aan besluitvorming en draagt bij aan het algemene beleid van de stichting.
 Kan specifieke verantwoordelijkheden op zich nemen op basis van de behoeften van de
stichting.

 

Mocht je interesse hebben in een van deze functies en wil je bjjdragen aan de doelstelling van Stichting Phien dan kun je contact opnemen via het contactformulier.