ANBI-GegEvens stichting Phien

 

Naam van de instelling
Stichting Phien

 

RSIN
Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer is 8548.39.811.

Contactgegevens
Stichting Phien
Herenbosweg 25b
5962 NW  MELDERSLO
E-mailadres: stichtingphien@hotmail.com
KVK 62494635

 

Functie van de bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden, te weten:
Peter Slijpen (voorzitter), Imke Slijpen (secretaris) en Jesse Slijpen (penningmeester)

 

Beloningsbeleid bestuursleden
De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt met vrijwilligers. Wat betreft het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers geldt dat deze onbezoldigd zijn. De eventuele vergoedingen aan de bestuursleden zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de bestuursleden. Een verdere financiële toelichting is verkrijgbaar via de penningmeester. Vraag deze aan via ons
contactformulier.

 

Voor Jaarrekeningen en Jaarverslagen van Stichting Phien ga naar de pagina Verslagen

 

 

 

ANBI

 

Stichting Phien dankt alle donateurs voor hun support en  donaties!